« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Oznámení o době konání voleb do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 Oznámení o době a místě konání voleb[1].pdf [0,20 MB]
Úřad městyse Netvořice
<br> Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
<br>
<br>
<br> Volby do Zastupitelstva městyse Netvořice
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
<br> souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstva městyse Netvořice se uskuteční:
<br>
v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu <.>
<br> V Netvořicích,Dunávicích,Všeticích,Maskovicích,Lhotě,Radějovicích <.>
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České
<br> republiky <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič
<br> může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br> V Netvořicích dne 30.08.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka městyse Netvořice

Načteno

edesky.cz/d/5642890


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz