« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Veřejná vyhláška: Omezení dopravy (17.9.2022, cyklistický závod „AUTHOR Pražská padesátka 2022“)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška: Omezení dopravy (17.9.2022, cyklistický závod „AUTHOR Pražská padesátka 2022“)
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN <.>
<br>
výst.: 76268/2022/Hor
<br>
V Praze dne 31.08.2022
<br> Č.j.: MUCE 120378/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXX XXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 394 / jana.balejova@mestocernosice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.209/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který dne 26.4.2022 podal
<br> Prague Games Club z.s <.>,IČO 26619695,Sibeliova 368/51,162 00 Praha 6
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje <,>
Územní odbor Praha venkov – Západ,Dopravní inspektorát ze dne 11.7.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br>
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve
znění pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na sil.č <.>
II/101,II/240,III/0079,III/2405,III/2407,III/2406,III/00710,III/00715,III0721,III/0071 a III/2404
v Horoměřicích,Statenici,Velkých Přílepech,Lichocevsi,Nouticích,Svrkyni,Zákolanech <,>
Okoři,Číčovicích a Tuchoměřicích v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření,které vypracoval XXXXX XXXXX,PROZNAK Praha s.r.o <.>,ze dne 8.7.2022,zak.č <.>
200235,které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: 17.9.2022
<br> Z důvodů : pořádání akce „AUTHOR Pražská padesátka 2022“ cyklistický závod
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Proveden...

Načteno

edesky.cz/d/5641789

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz