« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - OOP č. 212/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP č. 212/2022
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN <.>
<br>
výst.: 112421/2022/Bal
<br>
V Praze dne 02.09.2022
<br> Č.j.: MUCE 123266/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXX XXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 394 / jana.balejova@mestocernosice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.212/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – změna termínu
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který dne 8.8.2022 a 31.8.2022 podal
<br> HERKUL a.s <.>,IČ: 25004638,Průmyslová 228,435 21 Obrnice
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> ADSUM spol.s r.o <.>,IČ: 45144991,Lidická 7,273 51 Unhošť
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 18.8.2022 č.j.KRPS-195772-2/ČJ-2022-
011606,Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o.ze dne 31.8.2022 zn <.>
6228/22/KSUS/KLT/REZ a s Obcí Lichoceves ze dne 31.8.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br>
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve
znění pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na sil.č <.>
III/00715,III/2406,III/00710,III/0071,III/0077,III/0078 v Lichocevsi,Velkých Přílepech <,>
Noutonicích,Okoři,Číčovicích a Tuchoměřicích a místních komunikacích v Lichocevsi a
Noutonicích v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření č.zak.DIO-144-8/2022 v srpnu 2022,které je přílohou a nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Dopravní zna...

Načteno

edesky.cz/d/5641784

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz