« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 64 ze dne 05.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 64 ze dne 05.09.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 64.schůzi 5.9.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
<br> Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
1978/2022 – RM 64
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
1979/2022 – RM 64
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> XXXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1487/2021-RM 50,1868/2022-RM 61,1870/2022-RM 61,1898/2022-RM 62 <,>
1933/2022-RM 63,1934/2022-RM 63,1935/2022-RM 63,1936/2022-RM 63 <,>
1939/2022-RM 63,1944/2022-RM 63,1945/2022-RM 63,1946/2022-RM 63 <,>
1947/2022-RM 63,1948/2022-RM 63,1951/2022-RM 63,1952/2022-RM 63 <,>
1953/2022-RM 63 1954/2022-RM 63,1955/2022-RM 63,1956/2022-RM 63 <,>
1957/2022-RM 63,1958/2022-RM 63,1961/2022-RM 63,1962/2022-RM 63 <,>
<br> 1972/2022-RM 63,1973/2022-RM 63,1974/2022-RM 63,1975/2022-RM 63 <.>
<br>
<br>
2
<br> 1981/2022 – RM 64
<br> Personální záležitosti
<br> 1.RM po projednání schvaluje s účinností od 1.9 2022 změny platových výměrů ředitelů
<br> příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou dle přílohy <.>
<br>
2.RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystav...

Načteno

edesky.cz/d/5641204

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz