« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v obci Hýskov - 59452/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

59452.pdf (4.02 MB)
íií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 07.09.2022 MBE/59452/2022/DOPR- VaM Spisová značka: 00799/2022/DOPR/5 Vyřizuje / telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: doprava10@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů," ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti Pozemní komunikace Bohemia,a.s.se sídlem Milady Horákové 2764,272 Ol Kladno v zastoupení společností ADSUM s.r.o.<.> Lidická 7,273 51 Unhošť,IČ:45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,ze dne 30.6.2022 pod č.j.KRPS-167780-7/CJ-2022-010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § '171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu zajištění stavby „ 11/116,111/1164 a III/1164a průtah obcí Hýskov sil.č.lil/1164a v obci Hýskov-etapa 4" dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4-8).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (viz.sír.4-8),v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: uzavírka sil.č.II/l 16 v délce 680m v obci Hýskov Termín: 14.9.- 30.10.2022 termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP...

Načteno

edesky.cz/d/5641046

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz