« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení při konání Karlštejnského vinobraní - Karlštejn - 59205/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

59205.pdf (2.47 MB)
iií Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum;
06.09.2022
<br> Číslo jednací:
MBE/59205/2022/DOPR-
VaM
<br> Spisová značka:
00800/2022/DOPR/4
<br> Vyřizuje / telefon;
Mgr.Martina Vacinová/
311654324
<br> E-mail:
doprava10@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti
Městyse Karlštejn,Karlštejn 185,267 18 Karlštejn,IČ 00233374 a po písemném vyjádření příslušného orgánu
policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního
inspektorátu,podč.j.: KRPS-209689-2/CJ-2022-010206
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu dopravních opatření při konání 24.ročníku „Karlštejnské vinobraní",a to v obci Karlštejn na sil <.>
11/116,111/11619 a 1II/11620 <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO"),které je
součástí tohoto stanovení (sír.3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích <.>
<br> Komunikace: Karlštejn - sil.11/116,sil.HI/11619,III/11620
<br> Termín: 24.9.2022 + 25.9.2022 - sil.II/l 16 - krátkodobá uzavírka mezi 13:20 a 13:45hod <.>
24.9.2022 (8:00 - 21:00hod.) + 25.9.2022 (8:00 - 19:00hod.) - uzavírka III/11619 a III/l 1620
19.9.2022 a 26.9.2022 -krátkodobá uzavírka 111/11619 o vždy od 16:00 XXX do XX:XX hod
<br> Město Beroun
<br> Husovo nám.68
Beroun-Centrum
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5641045

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz