« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Pražská, Beroun-Závodí - 59414/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

59414.pdf (2.43 MB)
iiíBeroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních,Datum: 07.09.2022 / telefon: S^T^OOPK.S«SSPR;3 ^'=.^' E-mail: doprava5@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI -^.-^ ̂ ^s^^^8^ ^S"i?^SH5 j||ggS5SSSS:;==s=o ^SS.^S-S-f:S:^£SS.SKtSÍ'^' PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA FOZMNICH KOMUNIKACÍCH.228/7,Beroun" - umístění lešení na chodníku podél domu úl.z důvodu „ReaHz^e oprav^fasa^y domu č.p.22 <.>,V,t.erou„ - u.<.>,<.> -.<.>.<.> -.- ^ ̂ ^^ ̂^ ^ Pražska č.p.228/7,Beroun-Závoď^ _^^^ ̂ schváleného dopravně inženýrského oPatření^mo):,kte^ Do^:n>cenibudeu^yeno^e^d№n^c^nju"^^^^ je součástí tohoto stanoveni (,vi^.au.Ko^c.:^-^n^vo.<.> B.^.Z.voa„u,<.> P^-po.c^.<.> „,»c.o.* <.>,„: Od 14.09.2022 d.30.10.2022 (te-;",P'°v^.^„t^ravy bu

Načteno

edesky.cz/d/5641044

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz