« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Oplocany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna č.1 Územního plánu Oplocany.pdf [0,40 MB]
OBEC OPLOCANY
<br> _ Oplocany 100,751 01 Tovačov <,>
<br> ICO 00636444,i 588 002 581,2 ouáňoplocanyxz [ D datové schránky: ut4axhq
<br> Cj.: 292/2022 Oplocany 5.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPLOCANY
<br> Zastupitelstvo obce Oplocany,jako příslušný správní orgán ve smyslu ust.5 6 odst.5 písm.c) zákona č.TBB/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,V souladu s ust.5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že na svem 24.veřejném zasedání dne 5.9.2022 usnesením č.vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu Oplocany <.>
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejně vyhlášky na úřední desce (tj.nem doručení změny územního plánu a úplného znění územního plánu po této změně v souladu s ust.š 55 odst.7 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br> Jana Hakunova
<br> starostka Vyvěšeno dne: _TCŽ,2042/ Sňato dne: 02171,(% „2092 »2/ Podpis oprávněné osoby,potvrzující Podpis oprávněné osoby,potvrzující
<br> 75l 01 p,TOVAČOV okres Přerov
<br> vyvěšení,razítko.-% OBEC OPLOCANY sejmutí,razítko:
<br> V elektronické podobě V elektronické podobě zveřejněno od: 5 9 2,032),zveřejněno do: 021? C) 52022/ Podpis oprávněné osoby,potvrzující Podpis oprávněné osoby,potvrzující
<br> zveřejnění,razítko: zveřejnění,razítko:

Načteno

edesky.cz/d/5639863

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz