« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 27.09.2022 8:00h – 15:00h

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-07 Oznámení EG.D
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220400302
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,06.09.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
27.09.2022
<br>
od 08:00
<br>
do 27.09.2022
<br>
15:00
<br> Obec
Brno
<br> Část obce
Brněnské Ivanovice
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutí se týká odběrných míst na ulici Kaštanová č.p.34/2,168/20,188/16,191/18,210/12,211/10 <,>
228/22,229/24,252/26,345/4,361/6,392/8,449/18a
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kro...
2022-09-07 Oznámení EG.D-Příloha
Brno,Kaštanová 12
Brno,Kaštanová 168/20
Brno,Kaštanová 188/16
Brno,Kaštanová 191/18
Brno,Kaštanová 211/10
Brno,Kaštanová 228/22
Brno,Kaštanová 229/24
Brno,Kaštanová 252/26
Brno,Kaštanová 34/2
Brno,Kaštanová 345/4
Brno,Kaštanová 361/6
Brno,Kaštanová 392/8
Brno,Kaštanová 449/18a

Načteno

edesky.cz/d/5639075

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz