« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 20.09.2022 8:00h – 16:00h

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-07 Oznámení EG.D.
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 02092022 MČBT/602412022/Klo
<br> Ilsty.přílohy.? druh
<br> e.“2335533217157
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/56,602 ou Brno EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd,cz
<br> Naše značka 220420742
<br> Brno,02.09.2022 Věc: Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaši obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EGD,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení 5 25,odst.5 zákona
<br> č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích & o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu,případně () zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s._ _ Sídlo společnosti: ŠÉUÉí—myáaůi ĚŘENÍ? ŠRWÍĚ ČeskévBudě-jovice.<.> ře'lěstská ČŠ !“ B“ Spolecnost je zapsana.! ' “ * 5 ' ""$ ' “JF—any vachodním rejstříku 62x) 00 Brno,TUFGHSŘŠ Mim.! vedeném Krajským soudem
<br> v Českých Budějovicích,_ _ oddíl B <.>,vložka 1772 VYVESENO dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> IČ: 280 85 ano DIČ: czzsos5aoo
<br> SŘATO dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
2022-09-07 Oznámení EG.D - Příloha
eg—d
<br> Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 20.09.2022 od 08:00 do 20.09.2022 16:30
<br> Obec Část obce Brno Tuřany Vypnutá oblast:
<br> Vypnutí se týká odběrných míst na ulici K,arkulínova,Vítězná,Farského,Přichystalova - celá ulice Hanácká - č.p.57,58,71,118/12,134/35,226/23,249/21,250/19,266/27,306/29,346/25,360/36,378/28,448/38,473/57,516/26,562/34,564/37,800,806/32 Pratecká - č.p.12a,821/103
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 5 25 odst.(3) písmeno o) bod 5 zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezeni <.>
<br> Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
<br> zařízení za zařizení pod napětím <.>
<br> Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EGD,a.s <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonstop linku EGD 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> EGD,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/5639073

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz