« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Řendějov a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Řendějov a Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> - do Zastupitelstva obce Řendějov - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starosta obce (města) Řendějov podle 9 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> Volby do Zastupitelstva obce Řendějov a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a o v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku Řendějov je volební místnost na Obecním úřadě Řendějov,Nový Samechov 28
<br> pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Řendějov
<br> Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nově <.>
<br> Volby do zastupitelstva obce/města: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> Volbv do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: - dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a - dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební
<br> místnosti ve dnech voleb.v „.Obec...

Načteno

edesky.cz/d/5638747


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz