« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Termín a místo konání voleb do zastupitelstva obce Neratov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb.pdf [0,09 MB]
oBEcnlÍ ÚŘno NERATov
Neratov 12,533 4I Lázně Bohdaneč,Ič: 005 Bo 686,č.ú.12o55o8339/o8oo <,>
tel.: 606 660 24I,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> oznámení voličům o době a místu konání voleb
<br> do zastupitelstva a do 1I3 Senátu Parlamentu cR
<br> obce Neratov
<br> ve dnech 23.a 24.zâŕi 2022
<br> V souladu s ustanovením $ 29 zákona ć,<.> 49112001 sb <.>,o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonŮ,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a s ustanovením $ 15 zákona ć,' 24711995 sb <.>,o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> infoľmuji voliče <,>
i
I
<br> i
<br> \)rib.í.i <.>,<,>,';i ĺ'
<br> Že volby do zastupitelstva obce Neľatov a do 1/3 Senátu Parlamentu GR
<br> se uskuteční
<br> v pátek 23.září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
<br> a v sobotu 24' září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb
<br>.Ve volebním okrsku č.1
je volební mĺstnost se sídlem: obecnĺ úřad Neratov,Neratov 12,533 41 Lázně
Bohdaneč s bezbariérovým přístupem pro voliče s pobytem na uzemí vymezeném
<br> obcÍ Neratov <.>
<br> Volicům - občanům České republiky bude umoŽněno hlasování po prokázáníjejich
totoŽnosti a státního občanství Ceské republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním,diplomatĺckým nebo sluŽebním pasem Ceské republiky anebo
cestovním průkazem <.>
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br> oBEcNÍ ÚŘno NERAToV
Neratov 72,533 4I Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.12o55o8339/o8oo <,>
tel.: 606 660 24I,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umoŽněno hlasování
po prokázáníjejich totoŽnosti a státního občanstvíjĺného členského státu Evropské
unie,a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzenĺm o přechodném
pobytu na území Ceské republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad
osvědčující přechodný pobyt na území Ceské republiky)'
<br> Hlasovací lĺstky budou voličům dodány do domácností nejpozději v út...

Načteno

edesky.cz/d/5637947


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz