« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Zveřejnění záměru - pronajmout areál městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru - pronajmout areál městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
<br>
<br> Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br>
<br> Rada města na svém 21.zasedání dne 05.09.2022 rozhodla
<br> zveřejnit záměr
<br>
<br> pronajmout
<br> areál městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem tvořený zpevněnými plochami <,>
<br> venkovními velkým a malým bazénem vše nacházející se na pozemku parc.č <.>
<br> 2048/6 o výměře 7032 m2,objektem úpravny vody nacházející se na pozemku
<br> parc.č.st.371/2,objektem s šatnami,WC a provozními místnostmi nacházející se
<br> na pozemku parc.č.st.371/1 a objektem bufetu stojícím na pozemku parc.č.st <.>
<br> 2619,vše v k.ú.Bystřice pod Hostýnem,včetně technologií a herních prvků
<br> dětského hřiště,a to za účelem provozování veřejného koupaliště za předpokládané
<br> nájemné ve výši 12.000 Kč bez DPH ročně,s trváním nájmu na dobu určitou 5 let <,>
<br> s tří měsíční výpovědní lhůtou a to i bez udání důvodu.Zájemci současně předloží
<br> reference provozování obdobného zařízení po dobu minimálně 3 let po sobě
<br> jdoucích,a to maximálně v posledních 8 letech <.>
<br>
<br> Informace: osobně na odboru vnitřní správy nebo na tel.: 573 501 944

Načteno

edesky.cz/d/5636977


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz