« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rajnochovice - Troják

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cyklo Hošťálková
Detail Troják
<br> B29 stávající osazena cca 500m pod Trojákem
<br> D
rž
<br> ko
vá
<br> Chvalčov
<br> II/437
<br> Detail Na Trojáku
<br> Tra
sa
<br> záv
odů
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> PB
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B20a
<br> 70
<br> B20a
30
<br> B
2
6
<br> B26
<br> B20a
50
<br> P
<br> A22
E13
<br> CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
<br> A
2
2
<br> E
1
3
<br> C
Y
<br> K
L
IS
<br> T
IC
<br> K
Ý
<br> Z
Á
<br> V
O
<br> D
<br> A1b
<br> Bystřice p/Host
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> Obec :
<br> Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum : Zpracoval:
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> TSS,a.s <.>
<br> PDZ,CU,ZU
cyklistický závod Hošťálkovská 50
<br> Spytihněv
<br> Držková
<br> 18.8.2022
ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> Obec :
<br> Místo :
<br> Žadatel :
<br> Datum : Zpracoval:
<br> Prov.: Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz
<br>
E-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXX XXXX
<br> Okolohor,z.s <.>
<br> PDZ,CU,ZU
cyklistický závod Hošťálkovská 50
<br> Držková
<br> 18.8.2022
<br> V
JE
<br> ZD
<br>
NA
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
<br> PO
ŘA
<br> DA
TE
<br> LE
E1
<br> 3
B1
<br> VJEZD
<br> NA POVOLENÍ
<br> POŘADATELEE13
B1
<br>
Stránka 2
SDZ-přechodné HOŠTALKOVSKA 50 -2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 552/2022 AlVa3
Čj.: MUBPH 19728/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 05.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Okolohor z.s <.>,IČ 142 63 564,sídlem Hošťálková 238,756 22 Hošťálková,zastoupený
spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná 1684,769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – spolku Okolohor z.s.<,>
IČ 142 63 564,sídlem Hošťálková 238,756 22 Hošťálková,zastoupeného na základě plné
moci ze dne 01.07.2022 spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná
1684,769 01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,dopravní
inspektorát Kroměříž,sídlem Březinova 2819,767 28 Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a
jeho písemném stanovisku vydaném dne 19.08.2022,pod čj.: KRPZ-94899-2/ČJ-2022-
150806
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5636976

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz