« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Žádost o vydání voličského průkazu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost o vydání voličského průkazu
………………………….<.>
………………………….<.>
………………………….<.>
(jméno,příjmení,adresa voliče)
<br> Městský úřad Beroun
Husovo nám.68
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
žádost o vydání voličského průkazu
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Já,níže podepsaný (á).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
jméno a příjmení
nar.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> trvalý pobyt.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> žádám tímto v souladu se zákonem č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o vydání voličského průkazu (odpovídající označte křížkem):
<br> pro 1.a 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR,které se konají v roce 2022
(vydávají se dva voličské průkazy)
<br> pro 1.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR,které se konají v roce 2022
<br> pro 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR,které se konají v roce 2022 <.>
<br> Zároveň oznamuji,že voličský průkaz (odpovídající označte křížkem):
převezmu osobně
převezme osoba,která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem
žádám o doručení na adresu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
přesná adresa,PSČ
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis voliče úředně ověřený
místo pro úřední ověření podpisu:
__________________________________________________________________________________________
*Vzor se použije pro podání v listinné nebo elektronické podobě,které se do...

Načteno

edesky.cz/d/5636759


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz