« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2022 (374.28 kB)
Rozpočtová úprava č.3/2022
<br> Obec Kočov
<br> IČ: 00573795
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text RS RU Úprava Po úpravě
<br> 1032 2111
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností 2 300 000,00 2 776 000,00 320 900,00 3 096 900,00
<br> 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00
<br> Celkem 322 000,00
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Text RS RU Úprava Po úpravě
<br> 1032 5169
<br> Podpora ostatíc produkčních
<br> činností 1 200 000,00 1 200 000,00 100 000,00 1 300 000,00
<br> 2321 5139
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a
<br> nakládání s kaly 600 000,00 600 000,00 120 000,00 720 000,00
<br> 3399 5169
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a
<br> sdělovacích prostředků 220 000,00 333 000,00 39 000,00 372 000,00
<br> 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000,00 6 000,00 3 000,00 9 000,00
<br> 3725 5169
<br> Využívání a zneškodňování
<br> komunálních odpadů 180 000,00 180 000,00 60 000,00 240 000,00
<br> Celkem 322 000,00
<br> Schválil a podpis ………………………………………………………… <.>
<br> 05.08.2022
Oznámené o zveřejnění RO č. 3/2022 (189.79 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření
<br> obce Kočov č.3 za rok 2022
Na základě ust.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
<br> znění,s přihlédnutím k zákonu č.24/2017 Sb <.>,kterým se mění některé zákony v souvislosti
<br> s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,obec Kočov zveřejnila Rozpočtové opatření
<br> č.3/2022 <.>
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3/2022 je zveřejněno na internetových stránkách obce Kočov
<br> www.obeckocov.cz,do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu
<br> Kočov,Kočov č.29 v úředních dnech.Rozpočtové opatření č.2/2022 obce Kočov bylo schváleno
<br> 5.8.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kočově 5.9.2022
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na stránkách obce: 5.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v.r <.>
<br>
<br> starosta obce Kočov
<br> XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5636455

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz