« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/19 v k. ú. Lety, okr. Písek. č. 736/2022 vyvěšeno dne: 06.09.2022 Datum sejmutí: 22.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
<.> Dopravně inženýrské opatření,<.> \ (|.<.> © dupmvnr značení Jan Nllvllmal -JANEV Provamni Planá as,www.nmu
<br> cim-mu asz mul Čuki mailem <.>
<br>.<.>.-.-.<.> ar31|_)Ž--.|-.'l1'í= 39|l1Pliná dLuhld Id.-777227534
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jč kraje,dopravního inspektorátu
Písek č.j.: KRPC-31379-2/ČJ-2022-020506-I ze dne 07.03.2022
<br>
<br> STANOVUJE
<br>
žadateli – společnosti: DIVia stavební s.r.o <.>,U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 – Michle <,>
<br> IČ: 09798757
zastoupené společností: XXX XXXXXXXX Janev,Chýnovská XXX,XXX XX Planá nad Lužnicí,IČ: 48250503
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici I/4 a I/19 v k.ú.Lety,okr.Písek
<br> v rámci stavby Dálnice D4 je realizována výstavba MUK Lety,směr jízdy Milevsko
<br>
<br> Vedení provozu– provoz bude obousměrně veden v této části stavby ve zúžených jízdních pruzích <.>
<br> Zastávky VLOD (Lety „rozc.I.3.sil.č.19) budou dočasně zrušeny v obou směrech.(Dopravce ČSAD
<br> AUTOBUSY Č.Budějovice a.s <.>,linka 360061 Milevsko – Hrejkovice – Kostelec n.Vltavou – Mirovice) <.>
<br> Žadatel zajistí včasnou informovanost cestující veřejnosti o dočasném opatření v obslužnosti
zastávek,min.vylepením písemného oznámení na zastávkách na uvedené trase linky 360061 <.>
<br>
Termín: 15.09.2022 – 17.10.2022
<br>
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/5636271

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz