« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v obci Sedlice. č. 731/2022 vyvěšeno dne: 05.09.2022 Datum sejmutí: 21.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
<.> r
<br> ' '
<br> Pam-Bilek; dá na.nženyrská opatřeríí.<.> M'nicnnv 13335 _lrakon'lce.<.> _ - _ v -:l=|.380 130 533_.4,324 140 _.é-mail:—bílek©dibserviš.cz _.|C;_ 65013395 0.0: CZ sswzzsqřzw FJ,' ' : SKUECE: 572022 <,>
<br>.<.> - : Prollak pod vozov o ' Silnfc'eJ/ZO “:.-___“
<br> Pracovni místo na mlstnl komunikaci v Sedlici.okres Strakonice <.>
<br> '.Uplna uzawrka HHSÍHÍ komunikace.„
<br> i.Objiždka pracovního místa „ <,>
<br> por.XXXXXXXX XXXXXX,DS.XX XX XXXX na ta co
<br> “'n'-635155? __.DIO stavba: „.la-man,<.> :|.:,<.> _,„.-.„ » - u.a :scewnsnum xv „Kostelni ulice vcetne zkapacitnenl odvodnenl Sedlice III.etapa <.>
<br> D wm Zust'mvwcslw'ml'zvev'
<br> _ pracovní místa na místní komunikaci
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
obdržel dne 02.09.2022 žádost od navrhovatele:
<br> KDS – stavební s.r.o <.>,IČO: 28084136,Vrcovická 2230,397 01 Písek,kterého zastupuje XXXXX XXXXX <,>
IČO: XXXXXXXX,Mnichov XXX,XXX XX Strakonice (dále jen „žadatel“)
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě stanoviska
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Strakonice
č.j.: KRPC-118697-2/ČJ-2021-020706 ze dne 02.09.2022 a dále v souladu s § 77 odst.1,2 a 5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/20 ve městě Sedlice,okres Strakonice <,>
dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu realizace stavby:
„Kostelní ulice včetně zkapacitnění odvodnění Sedlice II.etapa“ <.>
<br>
Termín: 12.09.2022 – 30.11.2022
<br>
Podmínky:
1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto st...

Načteno

edesky.cz/d/5636269

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz