« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - spočívající v dočasné změně úpravy provozu na místní komunikaci I. tř. ul. Čujkovova č. 7a a chodníku při MK III. tř. a parkoviště III. tř. č. 128c ul. náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu, a to za účelem organizace dopravy při průběhu charitativní akce „Cyklosvětluška aneb světýlko naděje.“  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1210.pdf
ľvV\ I „.<.> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Odbor dopravy a komunálních služeb Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: 13.7.2022 J I H/078881 /22/O D K/Ba ň S-J I H/067683/22/ODK/2 Ing.XXXXX XXXXXXX +XXX XXX XXX XXX petra.balkova~a ovaj ih.cz 5.9.2022 Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost ev.Č.: vyvěšena dne sňata dne za správnost Mgr.Jakub Vaněk— souběžně zveřejněna na internetu 12/a Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Úřad městského obvodu Ostrava — Jih,vykonávající podle § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava č.10/2022,statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),vydává jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území městského obvodu Ostrava — Jih,a dále na základě předání žádosti z důvodu vhodnosti odborem dopravy Magistrátu města Ostravy také pro místní komunikaci I.tř.ul.Čujkovovou toto opatření obecné povahy podle § 77 zákona o silničním provozu,ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Úřad městského obvodu Ostrava — Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,s předchozím souhlasem správce místních komunikací III.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,správce místní komunikace I.tř.ul.Čujkovova (společnost Ostravské komunikace,a.s.) a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR vyhovuje žádosti doručené dne 13.7.2022,kterou podala společnost AKORD & POKLAD,s.r.o <.>,IČ 47973145,se sídlem náměstí SNP 1,700 30 Ostrava - Zábřeh (dále jen „žadatel"),a tímto stanoví žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona o silnič...

Načteno

edesky.cz/d/5636179

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz