« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 253173-2022 Oznámení o zahájení řízení - Nová svazková ZŠ LOŠBATES, soubor staveb, kanalizace,.....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

253173-2022-Oznameni-o-zahajeni-rizeni-Nova-svazkova-zakladni-skola-LOSBATES-soubor-staveb-kanalizace-vodovodni-rady.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 18.5.2022
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-148009/2022-Do
<br> 253173/2022-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 5.9.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> LOŠBATES,dobrovolný svazek obcí,IČO 06028781,Horní náves č.p.6,Louňovice,251 62
<br> Mukařov <,>
<br> který zastupuje
<br> SOA architekti,s.r.o <.>,IČO 28495471,Budečská č.p.773/19,120 00 Praha 2-Vinohrady
<br> (dále jen "stavebník") dne 18.5.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
<br> „Nová svazková základní škola LOŠBATES“
<br> Soubor staveb I,II,III,Splašková a dešťová kanalizace,vodovodní řady
<br> Stavba IV,část IVb-SO-301 Úprava stávající dešťové kanalizace
<br> na pozemcích parc.č.472/1,157/9,164/2,168/1,171/32,171/30,168/38,171/4,510 v katastrálním
<br> území Louňovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br>
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Louňovice
<br> Identifikátor katastrálního území 687359
<br> Název katastrálního území Louňovice
<br> Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.472/1,157/9,164/2,168/1,171/32 <,>
<br> 171/30,168/38,171/4,510 v katastrálním
<br> území Louňovice
<br> Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-09-03-1060-0-00
<br> Hydrogeologický rajon 6320
<br> Útvar podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
<br> – severní část
<br> Stavební objekty:
<br> IO 02 Kanalizace,IO 02.3 Retenční objekty
<br> Retenční objekt -1 Voštinové bloky 14,4x10,4x1,00 m objem 150,0 m3
<br> Retenční objekt -2 Voštinové bloky 12,0x8,80x0,36 m objem 38,0 m3
<br> Retenční objekt -3 Voštinové bloky 27,2x7,20x0,68...

Načteno

edesky.cz/d/5636175

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz