« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí 2022
„5%
<br> 1 <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1,„ je volební místnost v KULTURNIM DOME (malý sál 1.patro) v Týništi nad Orlicí,č.p.478,pro voliče bydlící v části staré město a v části města Střed (č.p.952,953,954,956,957,958,959),a pro voliče s trvalým pobytem na ohlašovně ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v MESTSKE KNIHOVNE — 1.patro v Týništi nad Orlicí,č.p.937,pro voliče bydlící v sídlišti U Dubu,včetně staré zástavby ve volebním okrsku č.3,je volební místnost v AREALU CHOVATELU v Týništi nad Orlicí,č.p.10,pro voliče bydlící v části města Na Konci,v části zástavby Střed (č.p.943,944,945,946,947),v ulici Za Drahou a Nádražní ve volebním okrsku č.4,<.>.je volební místnost v MESTSKE KNIHOVNE - přízemí v Týništi nad Orlicí,č.p.937,pro voliče bydlící v části V Sítinách,T.G.Masaryka 180,358,400,Na Bělidle 948,949,950,v části sídliště U Dubu (č.p.904,913,914,915,916,921,922,923,924,925,926,990,991) a v části Podboří ve volebním okrsku č.5 je volební místnost obecního domu v PETROVICICH,č.p.49,pro občany bydlící v Petrovicích ve volebním okrsku č.6 <.>,<,> je volební místnost obecního domu v RASOVICICI—I,č.p.28,pro občany bydlící v Rašovicích ve volebním okrsku č.7,je volební místnost obecního domu v KRIVICICH,č.p.52,pro občany bydlící v Křivicích ve volebním okrsku č.8 <.>,<,> je volební místnost obecního domu ve STEPANOVSKU,č.p.40 pro občany bydlící ve Stěpánovsku <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na územní Ceské republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.MESTSKY ÚŘAD
<br> Wniště nod Orlicí v v Mírové númest' 90 V & VESENOÍ ;.Q- 4213060 517 21 Týnišgé nad! Orlicí Ma V Týništi nad Orlicí 5.9.2022 XXXXX XXXXXXXXX,v.tana BEfanová
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místu konání voleb do...

Načteno

edesky.cz/d/5635527


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz