« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení ul. K Letníku, Mezouň - 58521/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58521.pdf (2.63 MB)
i jí Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 05.09.2022 MBE/58521/2022/DOPR- VaM Spisová značka: 00060/2022/DOPR/16 Vyřizuje / telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: doprava10@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb,o provozu na pozemních komunikacích^o změnách některých zakonů,'ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti paní Šárky "Doskočilové nar.27^9.1989 bytem Mašnova 9,Praha 5 150 00 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: ICRPS-187336-2/ČJ-2022-010206 stáno v uj e podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu vybudování vodovodní a kanalizační přípojky Mezouň úl.K Letníku dle mapky dopravně inženýrských opatření (sír.4).<.>.<.>.<.>.<.>.^.^ <.>,<.>,<.> <.>,„ Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dáte jen DIO) které je součástí tohoto stanovení (viz.stí-.4),v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: Obec Mezouň-místní komunikace úl.K Letníku Termín: 6.9.až 9.9.2022 termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66) Podmínky pro provedení přechodné úpravy: l.Provedení a umístění přechodného dopravního zna...

Načteno

edesky.cz/d/5635359

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz