« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 14/2022, ul. Fráni Šrámka, Kopaniny, Žákovská, Kordova, Bedřišská, Josefa Savla, Karasova.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1208.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor místního hospodářství Vaše značka: Ze dne: C.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: MH 15269/2022/OMH/Bur SZ MH 15182/2022 XXXXXXXXX XXXXXXXXX +XXX XXX XXX +XXX XXX XXX burianova@marianskehory.cz XX.09.2022 Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost ev.Č.: D~ vyvěšena dne : • 5 • j j- Z J7 sňata dne za správnost Bc.Jana Zbránk souběžně zveřejněna na internetu RESPOND & CO s.r.o.Hladnovská 1255/23 71000 Ostrava Opatření obecné povahy Podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz o dopravním značení (přechodném) Statutární město Ostrava,UMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona Č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a dále na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — DI,č.j.KRPT-207032/ČJ-2021-070706 ze dne 31.08.2022,stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.PDZ 14/2022 Ul.Fráni Šrámka,Kopaniny,Žákovská,Kordova,Bedřišská,Josefa Savla,Karasova Podmínky příkazu: Dle tohoto příkazu bude instalováno na výše uvedených ulicích v Ostravě — Mariánských Horách a Hulvákách přechodné dopravní značení dle návrhu,který je přílohou tohoto příkazu.1.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umist'ování.Dále platí,že budou použity výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů CR,resp.odpovídající schválenému typu.2.Dopravní značení instalované podle tohot...

Načteno

edesky.cz/d/5634672

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz