« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 05.09.2022 Stavba "II/229 Rakovník, připojení na II/237" – rozhodnutí v přezkumném řízení č. j. MD-28583/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

md-28583_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017QU9E*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-28583/2022-930/5
MD/28583/2022/930 STSP
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „ministerstvo“),jako věcně příslušný orgán podle § 40 odst.2 písm.e) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“),přezkoumalo rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
č.j.093374/2022/KUSK-DOP/Jel ze dne 19.7.2022,kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského
úřadu Rakovník č.j.MURA/48572/2021 ze dne 3.11.2021,kterým byla povolena stavba „II/229
Rakovník,připojení na II/237 (obchvat města,trasa B3)“ <.>
<br> Ministerstvo rozhodlo v řízení podle § 98 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle § 97 odst.3 správního řádu <,>
<br>
t a k t o:
<br>
I <.>
<br> Rozhodnutí č.j.093374/2022/KUSK-DOP/Jel ze dne 19.7.2022,vydané Odborem dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje,kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Rakovník
č.j.MURA/48572/2021 ze dne 3.11.2021,kterým byla povolena stavba „II/229 Rakovník <,>
připojení na II/237 (obchvat města,trasa B3)“,se ruší a věc se vrací Odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje <.>
<br>
II <.>
<br> Podle § 99 odst.3 správního řádu účinky rozhodnutí ministerstva č.j.MD-28583/2022-930/5
nastávají ode dne právní moci rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
č.j.093374/2022/KUSK-DOP/Jel ze dne 19.7.2022,tj.od 6.8.2022 <.>
<br> Odůvodnění
<br> I <.>
<br> Dne 24.3.2021 podal stavebník,Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje <,>
příspěvková organizace,Zborovská 81/11,150 00 Praha 5 (dále jen „stavebník“),zastoupený
společností METROPROJEKT Praha a.s <.>,Argentinská 1621/36,170 00...

Načteno

edesky.cz/d/5633683

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz