« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Výzva k nápravě: Seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný (tzv. neznámý) vlastník – stav k 1.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k nápravě: Seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný (tzv. neznámý) vlastník – stav k 1.8.2022
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 15875/S/2022-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/S/14633/2022-HMSO
<br> VYŘIZUJE: Greňová Věra,Mgr <.>
<br> ÚTVAR: 2031
<br> TELEFON: +420 225 776 862
<br> E-MAIL: Vera.Grenova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Lichoceves
20
25264 Lichoceves
<br> DATUM: 25.8.2022
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§ 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce.Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.Současně přikládáme brožuru vydanou
ÚZSVM,která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných
vlastníků <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> RNDr.XXXXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br> Hospodaření s majetkem státu
<br> Přílohy
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2022
Nedostatečně identifikovaní vlastníci – brožura
<br>
2022-08-26T12:22:39+0200

Načteno

edesky.cz/d/5631816

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz