« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Informace k problematice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k problematice
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • ÚZSVM pomohl dohledat správné majitele u 22 839 položek zapsaných
na nedostatečně identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023,uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem
a tzv.bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel
stále obsahuje řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes
existuje mnoho nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj chybí některý
z podstatných údajů <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Na více než třetině pozemků se nachází orná
půda,téměř pětinu tvoří ostatní plochy,například cesty.Dále to jsou travní porosty a lesní pozemky <.>
V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže.Na pozemcích s nejasným
vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné stavby <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných
vlastníků.Ve spolupráci s obcemi ÚZSVM rovněž dohledává správné vlastníky nemovitostí,přičemž
se zaměřuje na ty,které brání rozvoji obcí a krajů.Jsem ráda,že obce tuto naši aktivitu velmi vítají <.>
<br> Celkově jsme ke konci června 2018 zahájili šetření u 49 683 položek,z nichž bylo 22 839 již
ukončeno.Nejčastějším výsledkem prošetření je podání podnětu k obnovení dědického řízení <,>
tedy zjištění,že uvedený vlastník již nežije.Každý se může podívat na naše webové stránky
a ověřit si,zda nenajde nemovitosti,které by mohly patřit jemu,či jeho předkům <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
gen...

Načteno

edesky.cz/d/5631814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz