« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
M &
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br> Naše č.j.: MUKO-65058/2022-nk
<br> Spisová značka: 10840/2022 „,Vyřizuje; XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKU Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak,sk.režim: 280.4,S/S
<br> Datum; 01 „092022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,stavební úřad — životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II.a Ill.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,dle ustanovení 5 124 odst.1 a odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ustanovením & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,lČO: 252 53 361,KVápence 2677,530 02 Pardubice,zastoupená na základě plné moci společností LETS DZ s.r.o <.>,IČO: 065 69 030,5.května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajske ředitelství policie Královéhradeckeho kraje,Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 31.08.2022 pod č.].KRPH-93844/ČJ-2022— 050706 <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,přechodnou úpravu provozu na silnicích: č.II/305 poz.č.parc.917/1 k.ú.Borohrádek,poz.č.parc.854/1 a poz.č.parc.864 k.ú.Žďár nad Orlicí,poz.č.parc.373/1 k.ú.Albrechtice nad Orlicí a poz.č.parc.334/1 k.ú.Týniště nad Orlicí,na silnici č.11/317 poz.č.parc.943/1 k.ú.Borohrádek,na silnici č.III/3051 poz.č.parc.329/1 k.ú.Albrechtice nad Orlicí,na silnici č.III/3172 poz.č.parc.881/1 k.ú.Borohrádek a na místních komunikacích poz.č.parc.374 ulice Na drahách v obci Albrechtice nad Orlicí a...

Načteno

edesky.cz/d/5629267

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz