« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Rozpočtové opatření č. 8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8.2022
„ŽoZoŽ/
<br> ' MĚSTO Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici (IČO 002 75 468,DIČ C200275468)
<br> ROZPOČTOVÉ oenrňzní č.312022
<br> schválené na 86.jednání RM dne 22.08.2022 pod bodem A/9
<br> Opodstatnění rozpočtové změny:
<br> pojistná plnění za zásahy hasičů u dopravních nehod ve výši 11 200 Kč,VPS SR,příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu (22.11.2021—31.01.2022) ve výši 14 233,94 Kč <,>
<br> odbor správy majetku: posílení výdajů na opravy v Základní škole korekcí výdajů na nebytove'm hospodářství ve výši 150 000 Kč <,>
<br> finanční odbor: posílenívýdajů na realizaci veřejnosprávní kontroly v Základní škole korekcí výdajů v MŠM ve výši 6 000 Kč <.>
<br> Předkladatelé rozpočtových změn: vedoucí odboru správy majetku,vedoucí finančního odboru
<br> PŘÍJMY (údaje v Kč) Upravený Upravený,<,> Rozpočet R 2022 Změna R 2022 DrUhOVé tř'děn' 2022 (již provedené rozpočtu (změna změny) po změnách) boot Daňové příjmy J 91 340 000,00 91 606 230,00 _ 91 606 230,00 Zxxx Nedaňové příjmy 8 834 060,53 9 278 392,87 11 200,00 9 289 592,87 __ __ 3x10: Kapitálové příjmy 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4xxx !Příjaté transfery 5 172 709,68 13 662 683,88 14 233,94 13 676 917,82 P Ř ÍJ M Y CELKEM 105 346 770,21 116 547 306,75 25 433,94 116 572 740,69 VÝDAJE (údaje v Kč) - Upravený Upravený Odvět.Rozpočet R 2022 Změna R 2022 třídění 2022 (již provedené rozpočtu (změna změnvl po změnách)
<br> 10xx Zemědělství a lesní hospodářství 668 700,00 731 202,00 731 202,00 XXX Průmysl,stavebnictví,obchod a služby XX XXX,00 50 000,00 __ 50 000,00 2219: Doprava 18 226 000,00 27 976 000,00 27 976 000,00 2310: Vodní hospodářství 118 000,00 147 000,00 147 000,00 3lxx Vzdělávání 11 448 246,53 12 172 388,53 150 000,00 12 322 388,53 32314 Základní umělecké,jazykové a zájmové vzdělávání 830 372,00 854 372,00 854 372,00 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 3 644 280,00 9 223 394,00 " 9 223 394,00 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 6 821 905,00 7 467 595,00 7 467 595,...

Načteno

edesky.cz/d/5629266


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz