« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o době a místě konání voleb.pdf (228.81 kB)
ozNÁMENí o DoBĚ A MísrĚ xoNÁNí vor,nn V souladu s ust.§ 29 zákona Č.49ll200l Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zálronů,ve znění pozdč,iších předpisů,oznamuji: Volby do zastrrpitelstva obce Scdlice se uskuteční: v pátelr dne 23.září 2022 od l4.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu clne 21,záíí 2022 od 8.00 lrodin do 14.00 hodin.Místem lronání voleb ve volcbtlínl oklskr,r č,lSecllice.jevolcbní lnístnost obecnílto írřadLl v Sedlici č.p.l9 pro voliče,kteří.jsoLl přihlášeni k trya]ému pobyhr v Sedlici ve volebním okls]

Načteno

edesky.cz/d/5628295


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz