« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - ÚZSVVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam_NIV_Třebovle.xlsx
List1
µ#8830/SKO/2022-SKOM@+¸
8830/SKO/2022-SKOM
Č.J.: UZSVM/SKO/8361/2022-SKOM
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha jiná plocha Třebovle 770515,č.419 485
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Třebovle XXXXXXXXXX X 2 15 zahrada Třebovle 770515,č.59/12 488
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXXX XXXXXXX č.p.XX,XXXXX Třebovle XXXXXXXXXX X 2 15 zahrada Třebovle 770515,č.59/12 488
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Cvikov XXXXXXXXXXX X 50 14963 orná půda Třebovle 770515,č.549 434
Kolín Třebovle Třebovle OPO TĚLOCVIČNÁ XXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Třebovle XXXXXX,č.478 329
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXX XXXXX č.p.XXX,XXXXX Kouřim XXXXXXXXXX X 1 7804 orná půda Třebovle 770515,č.75/1 402
ČJ_-_UZSVM_SKO_8361_2022-SKOM(1).pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 8830/SKO/2022-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/8361/2022-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 502
<br> E-MAIL: Jana.Valouskova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Třebovle
53
28163 Třebovle
<br> DATUM: 30.9.2022
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší
obce.Data k 1.8.2022 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření
k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2022
<br>
2022-08-31T12:45:20+0200

Načteno

edesky.cz/d/5627034

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz