« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Pronájem části pozemku p. č. 580/4 v k. ú. Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

580.pdf (556.14 kB)
i jí Beroun
Město Beroun
Městský úřad
Odbor majetku a investic
<br> O Z N A MĚNÍ
Město Beroun zveřejňuje podle § 39 odst.\ zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr
<br> pronajmout:
<br> část pozemku p.č.580/4 v k.ú.Beroun o výměře 125 m2,dle předloženého zákresu <.>
<br> ^jádřenTanabídky k záměru lze zaslat poetou na adresu: Městský úřad Beroun,odbo^majetku a
inJvestic,"Huso-vonam;68,266 43 Beroun-Centrum,nebo předat osobně do podatelny MěU Beroun
tak,aby bylo doručeno nejpozději do 19.9.2022 <.>
/ 6S2/18
<br> Méstaky úřad BToun
odbor m^et^-aTn^t";'
<br> Ing.XXXXXX XXXX
vedoucí odboru majeffku a investic
<br> K vyvěšení na 15 dní podle § 39 žák.č.128/2000 Sb.o obcích
): 2.9.2022 Sejmuto:
<br> -2-09-2022
<br> Adresa úřadu:
Husovo nám.68
<br> 266 Ol Beroun-Centrum
Tel.:+420 311 654 111
Fax: 1420311 621 242
<br> e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Načteno

edesky.cz/d/5626136


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz