« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, MZP/2022/710/3250, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 85426/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

„Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, MZP/2022/710/3250, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 85426/2022
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 24.srpna 2022
Č.j.: MZP/2022/710/3250
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10f odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) zasíláme informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Berounky 2021 –
2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také
„návrh koncepce“),jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení § 10e zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do návrhu
koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může Ministerstvu
životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,zaslat
své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje.Doba zveřejnění návrhu koncepce
je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o zaslání
vyrozumění o dni zveřejnění informace na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: Jan.Hejhal@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu
ustanovení § 10f odst.6 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu koncepce
a k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a ...

Načteno

edesky.cz/d/5625957


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz