« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 13. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 13. 9. 2022
Starosta méstyse Maréovice svolévé podle § 103 zékona éislo 128/2000 Sb <.>,0 obcich
<br> Vef‘ej né zasedzini
<br> zastupitelstva méstyse Mar§ovice,které se bude konat
<br>
<br> 13.zéi‘i 2022 0d 20,00 hodin pi‘iséli Na Radnici Mar§0vice
<br> Navrhovany program:
<br> Zprz’wa starosty 0 éinnosti 0d minulého vei‘ejného zasedéni
<br> Smlouva s firmou éEZ ESCO,a.s.ohledné dodévky elektrické energie
Rozpoétové opati‘eni
<br> Ostatni,Diskuse,Zzivér
<br>,Aéc,£11,<,> - QC/fl’
<br> Vyvééeno na fifedni desce dne: Sejmuto z fifednl’ desky dne: Mgr.Bohumil Jeiek,starosta méstyse Mar§
<br> mad mést se Maréovic J
Mar '.vfigfiifizy 55 Marézgvfi/Z
05
<br> ICO: -‘0232181,D1C:020023 /
6.06m; 5621121/0100,tel: 317 7
<.> 2 - '

Načteno

edesky.cz/d/5625100

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz