« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu oprava komunikace II/4388 Býškovice - Horní Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SDZ přechodné SWIETELSKY_BÝŠKOVICE_HORNI_UJEZD
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br>
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 543/2022 AlVa4
Čj.: MUBPH 19234/2022
Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 01.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,sídlem Pražská tř.495/58,370 04 České
Budějovice,zastoupená Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČ 278 48 116 <,>
sídlem Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci <,>
na základě návrhu žadatele – spol.SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,sídlem
Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice,zastoupená na základě plné moci ze dne
24.06.2022 spol.Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČ 278 48 116,sídlem
Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany (Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o.) <,>
podaného dne 28.07.2022 a po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní
inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písem...
SWIETELSKY_Horní_Újezd_Býškovice_úplná_v4_002
6 <.>
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> UZAVŘENA
<br> 1 <.>
<br> 3 <.>
<br> 3 <.>
<br> 2 <.>
<br> 2 <.>
<br> 2 <.>
<br> 6 <.>
<br> 3 <.>
<br> 7 <.>
<br> 7 <.>
<br> 5 <.>
<br> 1.2.3.4.5 <.>
<br> 11 <.>
<br> 9 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 5 <.>
<br> 1 <.>
<br> 3 <.>
<br> C4a
<br> A15
<br> P2
<br> B2
<br> B2
<br> B29 B29
E8d
<br> B28
E8d
<br> B29
E8a
<br> B28
E8a
<br> B29
E8c
<br> B28
E8c
<br> B29
E8d
<br> B28
E8d
<br> B29
E8e
<br> B28
E8e
<br> IS11b-
<br> IS11b-Olomouc
<br> IS11c
<br> B21a
<br> C4b
<br> A6b
<br> P4
<br> P4
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> B28
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B28 B28 B28
<br> B28B28B28
<br> IS11b-
<br> IS11c
<br> B24a
<br> C3b
<br> C3b
A6a
<br> P6
<br> B30
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP10a
E3a
<br> Ip
1
0
a
<br> Ip
1
0
a
<br> E
3
a
-2
<br> 4
0
0
m
<br> E
3
a
-2
<br> 4
0
0
m
<br> E
5
-6
<br> t
E
<br> 5
-6
<br> t
<br> Ip
1
0
a
<br> E
3
a
-2
<br> 4
0
0
m
<br> E
5
-6
<br> t
<br> IS11b-
<br> IS11c
<br> B24b
<br> C3a
<br> C3a
<br> A9
<br> P8
<br> B26
<br> IP10b
IP10b
<br> B1
<br> C2f
<br> A22
<br> P7
<br> B20b-30
<br> IP10b
<br> B20a-30
<br> 30
<br> 30
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> II
II
II
II
II
II
II
II
<br> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III
<br> III
III
<br> III
III
<br> III
I
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> III
III
<br> III
III
<br> III
I
<br> III
III
<br> III
III
<br> III
I
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> III
III
<br> III
III
<br> III
I
<br> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII
<br> II
<br> II
II
II
II
II
II
II
II
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIIIIIIIIIIIIII
<br> IIIII...

Načteno

edesky.cz/d/5625018

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz