« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Návrh změny č. 4 Územního plánu Beroun - 57997/22/ÚPRR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

57997.pdf (719.28 kB)
i jí Beroun
Městský úřad Beroun
Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje
<br> Datum:
<br> 01.09.2022
Číslo jednací:
MBE/57997/2022/UPRR-
HoZ
<br> Spisová značka:
00408/2021/UPRR/25
<br> Vyřizuje / telefon:
Zuzana Holečková/
311654181
<br> E-mail:
<br> uprr1@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> DORUČENI A ZVEŘEJNĚNI NÁVRHU ZMĚNY 6.4 ÚZEMNÍHO PLANU BEROUN
<br> M6s*skLůřad.B!ro^,OSlzOT^op^r6.aod:91?)ná^° aFZnaTl^^^^^^^^
S5^^^^mď^^d^^^^^^^^^
ssSlSr.s,saT~.=ss.t=?»
vyhláškou <.>
<br>.v tištěné formé na "éstském_uradu^erou^na^db^^to^^^anc»én,a regionďnlho
:VS5SSS5:iiá^^1 — ^ován' -
<br> "Beroun'-'Změna č.4 ÚP Beroun (pro společné jednání) <.>
<br> ^^^^,<.> r,«,^^^,<.> „.100nc^n^""ni"al=ZM.áC4SÍSANA2^
C:4%8D"4%'26%C3%9AP%20BEROUN%207022-08-24.zip
<br> Tento dokument musi.by <.>,vy^enn^^n^^^o^d^,̂n^^
Si3SE5S^'ssa§s^k^ ̂ :^^^
připomínkám nepřihlíží <.>
<br> C
<br> //^./ <.>
Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru územního plánováni
a regionálního rozvoje
<br> Vyvěšeno dne:
- 1 -09- 2022 Sejmuto dne:
<br> Město Beroun
Husovo nám.68
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
IČO: 00233129
<br> Tel.:+420 311 654111
e-mail: posta@muberoun.cz
ID Datové schránky: 2gubtq5
www.mesto-beroun.cz

Načteno

edesky.cz/d/5624802

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz