« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6107/2022/Vratimov - "Novostavba rodinného domu parc. č. 196/3, k.ú. Horní Datyně".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1198.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Magistrát města Ostravy Odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: 26.8.2022 SMO/568693/22/OD/Šev S-SMO/56o2io/22/OD Ing.Ševčák +420 599 44 2031 +420 599 44 2034 vsevcak@ostrava.cz 30.8.2022 v i i v VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu Opatření obecné povahy písemnost ev.Č.vyvěšena dne sňata dne za správnost Markéta Šebestov souběžně zveřejněna na lnternetu ~J98 81-09- 2022 podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon") Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6107/2022Nratimov Magistrát města Ostravy,odbor dopravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí: „Novostavba rodinného domu parc.č.196/3,k.ú.Horní Datyně".Podmínky stanovení: 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-186812/ČJ-2022- 070706-PP ze dne 8.8.2022.2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu.3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6 dopravního zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.provádějící dopravní zákon,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a ...

Načteno

edesky.cz/d/5624374

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz