« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Motorkáři Road Cirkus — noční sprint".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1193.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> ~w Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
<br> Vaše značka:
<br> ze dne:
<br> C.j.: JIH/082489/22/ODKIBál
<br> Sp.zn.S-JIH/077598/22/ODK/3
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Fax: +420 599 430 340
<br> E-mail: pavla.bankova@ovajih.cz
<br> Datum: 31.8.2022
<br> písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> 4993
31 -OA- 2022
<br> za správnost Markéta Šebestov
<br> souběžně zveřejněna na internet
<br> - dle rozdělovníku -
<br> v i i v
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,jako
věcně a místně příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace III.a IV.třídy na území městského
<br> obvodu Ostrava — Jih,podle § 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích") a podle § 124 odst <.>
6 a § 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu") vykonávající podle § 61 a § 139 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu
s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších
předpisů,působnost věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV.tř.a veřejně
přístupné účelové komunikace na území Městského obvodu Ostrava-Jih,na základě předání žádosti zástupcem
odboru dopravy Magistrátu města Ostravy z důvodu vhodnosti také pro místní komunikaci I.třídy ul.Horní
v Ostravě-Dubině,na základě předání žádosti z důvodu vhodnosti zástupcem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje také pro silnici I/58 ul.Plzeňská,se souhlasem PČR-DI Ostrava pod č.j.KRPT-
169907/CJ-2022-070706,na základě žádosti ze dne 12.8...

Načteno

edesky.cz/d/5621983

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz