« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Žádost o místní úpravu dopravního značení (trvalou) ul. Údolní v kat. území Petřkovice u Ostravy.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1188.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Petřkovice
úsek výstavby
<br> Vaše značka:
Ze dne:
G.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Datum:
<br> PET/1988/22/Výst./Sče <.>
S-PET/1190/22
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
pscerbova@petrkovice.ostrava.cz
<br> 2022-08-30
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne :
<br> sňata dne
<br> za správnost
<br> souběžně zveřejněna náiňfe hŽ °
<br> iir
<br> 3 4 - - 2022
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dle rozdělovníku
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Petřkovice,úsek výstavby,jako věcně a místně správní
orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o silničním provozu"),ustanovení § 2 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění pozdějších předpisů <,>
ustanovení § 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,v platném znění,ustanovení § 139 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení čl.23 odst.2 písm <.>
b) bod 3.obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,v platném znění <,>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a na základě ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
<br> vydává
<br> OPATŘENI OBECNÉ POVAHY <,>
<br> kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívající k dopinění trvalého
dopravního značení na pozemní komunikaci ul.Údolní v kat.území Petřkovice u Ostravy,obec Ostrava <,>
a to o dopravní značení P2,P6,...

Načteno

edesky.cz/d/5619115

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz