« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů pro volby do zastupitelstev obcí.pdf [0,36 MB]
Obecní úřad Oplocany Starostka obce Oplocany 100,751 01 Tovačov
<br> Předseda,místopředseda,zapisovatel OVK pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany
<br> Pozvánka na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Vážená paní <,>
<br> zvu Vás na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022.Skoleni k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování se uskuteční v pátek 2.září 2022,v době od 9:30 hodin,v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,Masarykovo náměstí 8,Kojetín <.>
<br> Školení můžete absolvovat i vjiném termínu,po dohodě s pořádajícím pověřeným obecním úřadem nebo v náhradním termínu na Krajském úřadě Olomouckého kraje 16.a 19.09.2022 (viz příloha).V případě neabsolvováni uvedeného školení se na Vás vztahuje ustanovení Š 652,odst.1,zákona o volbách do 20 stanovi — cit.: „Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (zapisovatel,předseda a místopředseda),který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br> Potvrzení o účasti na školení bude vydáváno po jeho ukončení <.>
<br> Člen okrskové volební komise,který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru,má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy,platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujíciho zaměstnavatele.Členovi okrskové volební komise,který není v pracovním poměru XXX v poměru obdobném pracovnímu poměru,avšak je výdělečné činný,přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise (5 62 z.č.491/2001 Sb„ o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ' - ýmE “& —- - XXXX Ha XXXX ?S? ÚTĚIXŽŠIĚAD starostka rap.“ AMV ' "s přerov ...

Načteno

edesky.cz/d/5618934


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz