« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada v oddělení pro mezinárodní spolupráci, v odboru mezinárodních vztahů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VMRa_184.zip [ZIP, 2MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci
<br>
<br> Č.j.: MMR-55020/2022-94
<br> Datum: 30.srpna 2022
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_184,vrchního ministerského rady v oddělení pro mezinárodní spolupráci,v oddělení pro mezinárodní spolupráci <,>
v odboru mezinárodních vztahů,v oboru služby 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.listopad 2022 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br> 1) spolupracuje na přípravě návrhů celostátních programů,projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu EU,tvorbě závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu EU;
<br> 2) koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Dohody o partnerství,případně jiných dokumentů obdobného významu);
<br> 3) podílí se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci,koordinačního a metodického orgánu odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti;
<br> 4) koordinuje administrativní kapacitu a vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027 dle příslušných předpisů;
<br> 5) analyzuje dokumenty ŘO,které souvisí s administrativní kapacitou a vzděláváním jednotlivých operačních programů a další souvisejíc...

Načteno

edesky.cz/d/5618330

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz