« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kroměříž_stav_k_1_8_2022
tabKroměříž Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Koryčany Koryčany 144 zastavěná plocha a nádvoří Koryčany 669661,č.2084 1532 Koryčany objekt k bydlení č.p.677,část obce Koryčany,na parcele 2084 Rajnochovice Rajnochovice 38 zastavěná plocha a nádvoří Rajnochovice 739006,st.č.715 243 Rajnochovice stavba pro rodinnou rekreaci č.e.236,část obce Rajnochovice,na parcele st.715 Rajnochovice Rajnochovice 49 zastavěná plocha a nádvoří Rajnochovice 739006,st.č.735 246 Rajnochovice stavba pro rodinnou rekreaci č.e.210,část obce Rajnochovice,na parcele st.735 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.1698 91 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.2040 682 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.1698 91 Vrbka Vrbka u Sulimova OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XXX XXX orná půda Vrbka u Sulimova 759490,č.2040 682 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO Valenta Vojtěch adresa neznámá 1385239708 1 62 3507 ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Šelešovice 657328,č.622/5 709 Šelešovice Šelešovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostat...
Rozdělovník_adresátů
Dokument Č.J.: UZSVM/BKM/7670/2022-BKMM
<br> Rozdělovník pro doručení:
<br> 1.Obec Bařice - Velké Těšany,8,76701 Bařice-Velké Těšany,mc6bfk4
<br> 2.Obec Brusné,93,76861 Brusné,s6dbjjz
<br> 3.Obec Břest,87,76823 Břest,t36bfbz
<br> 4.Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,76861 Bystřice pod Hostýnem <,>
vqqbu36
<br> 5.Obec Cetechovice,45,76802 Cetechovice,r38b5qh
<br> 6.Obec Dřínov,155,76833 Dřínov,ep4ammh
<br> 7.Město Holešov,Masarykova 628,76901 Holešov,x8qbfvu
<br> 8.Obec Honětice,73,76813 Honětice,6gmaq9a
<br> 9.Obec Horní Lapač,22,76901 Horní Lapač,8ecbt5q
<br> 10.OBEC HOŠTICE,74,76813 Hoštice,yugaras
<br> 11.Město Hulín,nám.Míru 162,76824 Hulín,2prbftx
<br> 12.Obec Chomýž,52,76861 Chomýž,6w5ajcv
<br> 13.Město Chropyně,náměstí Svobody 29,76811 Chropyně,rbsbexq
<br> 14.Obec Chvalčov,Obřanská 145,76872 Chvalčov,7q8bew4
<br> 15.OBEC CHVALNOV-LÍSKY,68,76805 Chvalnov-Lísky,e24asu6
<br> 16.Obec Jankovice,101,76901 Jankovice,uq7b6vs
<br> 17.Obec Jarohněvice,83,76801 Jarohněvice,4w4bj4d
<br> 18.Obec Komárno,49,76871 Komárno,w2ab5kk
<br> 19.Město Koryčany,Náměstí 401,76805 Koryčany,3p3bdj7
<br> 20.Obec Kostelany,48,76701 Kostelany,nujidxi
<br> 21.Obec Kostelec u Holešova,58,76843 Kostelec u Holešova,bs9bdhn
<br> 22.Město Kroměříž,Velké náměstí 115/1,76701 Kroměříž,bg2bfur
<br> 23.OBEC KUNKOVICE,30,76813 Kunkovice,8taa64q
<br> 24.Obec Kurovice,68,76852 Kurovice,amyazex
<br> 25.Obec Kvasice,A.Dohnala 18,76821 Kvasice,quhbdab
<br> 26.Obec Kyselovice,189,76811 Kyselovice,wgnbc9t
<br> 27.Městys Litenčice,97,76813 Litenčice,xjhbcz9
<br> 28.Obec Loukov,199,76875 Loukov,gwjaup6
<br> 29.Obec Lubná,177,76701 Lubná,23tavj9
<br> 30.Obec Ludslavice,31,76852 Ludslavice,6q4augs
<br> 31.Obec Lutopecny,1,76701 Lutopecny,vkibnad
<br> 32.Obec Martinice,16,76901 Martinice,wdfarcq
<br> 33.Obec Míškovice,46,76852 Míškovice,rs9atwz
<br> 34.Město Morkovice-Slížany,Náměstí 900,76833 Morkovice-Slížany,kgxb2yq
<br> 35.Obec Němčice,68,76843 Němčice,ceqbmxs
<br> 36.Obec Nítkovice,89,76813 ...
Výzva_občanům
Výzva občanům
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a
dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné
osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje
katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka
majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost <,>
že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č <.>
89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve
smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz