« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr - 55331/822/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

55331.pdf (3.16 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 30.08.2022 Číslo jednací: MBE/55331 /2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/99 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ŮPRAW PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti STRABAG a.s <.>,Kačírková 982/4,158 00 Praha 5,IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol.s.r.o <.>,Havlíčková 923,273 51 Unhošť,IČ: 45144991 ze dne 19.08.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS- 209995-2/ČJ-2022-010206 ze dne 22.08.2022.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr u silnice č.ltl/11524 - umístění vrtné soupravy v k.ú.Králův Dvůr a s touto stavbou spojených dopravních opatření na úl.Tovární -v úseku dle grafického vyobrazení (str.4 -6).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4 -6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/11524 úl.Tovární v k.ú.Králův Dvůr Termín - 12.09.2022 - 03.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného...

Načteno

edesky.cz/d/5617846

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz