« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Tmaň - 55457/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

55457.pdf (3.19 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednaci; 30.08.2022 MBE/55457/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/101 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti od AVE Kladno,s.r.o <.>,Popovice 180,267 01 Králův Dvůr,sídlo Dubská 793,272 03 Kladno - Dubí.10: 49356089 ze dne 22.08.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-186560-2/CJ-2022-010206 ze dne 25.07.2022.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu frézování asfaltu,výškové úpravy hrnků,pokládky asfaltu a úpravy chodníků na silnici č.111/11544,od km 0,857 do km 1,417 - v k.ú.Tmaň a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č 111/11544,úl.Dlážděná - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4,5).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4,5) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/11544 v k.ú.Tmaň Termín - 12.09.2022 - 15.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušný...

Načteno

edesky.cz/d/5617845

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz