« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VINCI Construction CS HOM-89465/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VINCI Construction CS HOM-89465/2022
Sídlo: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1 tel.:+420-236 001 111
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 00 Praha 1 tel.:+420-236 007 079
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Směnit
<br> pozemky ppč.69/2 o výměře 549 m2,ppč.69/4 o výměře 1 882 m2,ppč.69/6 o výměře 2 535 m2,ppč.69/8 o
výměře 91 m2,ppč.71/2 o výměře 487 m2,v k.ú.Libeň,obec Praha,vše LV 1555 ve vl.spol.VINCI
Construction CS a.s.za pozemky ppč.3170/2 o výměře 38 m2,ppč.3170/3 o výměře 57 m2,ppč.3170/16 o
výměře 51 m2,ppč.3172/1 o výměře 5 410 m2,ppč.3172/3 o výměře 590 m2,ppč.3172/4 o výměře 168 m2 <,>
ppč.3172/5 o výměře 122 m2,ppč.3172/6 o výměře 250 m2,ppč.3172/7 o výměře 364 m2,ppč.3172/8 o
výměře 314 m2,ppč.3172/9 o výměře 65 m2,ppč.3172/10 o výměře 547 m2,ppč.3172/11 o výměře 36 m2 <,>
ppč.3172/12 o výměře 365 m2,ppč.3172/13 o výměře 790 m2,ppč.3172/14 o výměře 12 m2,ppč.3172/15 o
výměře 25 m2,ppč.3172/16 o výměře 39 m2,ppč.3172/17 o výměře 94 m2,ppč.3172/18 o výměře 90 m2 <,>
ppč.3172/19 o výměře 54 m2,ppč.3172/20 o výměře 92 m2,ppč.3172/21 o výměře 92 m2,ppč.3172/22 o
výměře 171 m2,ppč.3172/23 o výměře 48 m2,ppč.3172/24 o výměře 372 m2,ppč.3172/35 o výměře 26 m2 <,>
ppč.3172/38 o výměře 20 m2,ppč.3439/97 o výměře 64 m2,ppč.3439/98 o výměře 16 m2,v k.ú.Michle <,>
obec Praha,vše LV 1587 ve vl.HMP
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a
<br> to písemně,prostřednictví podatelny magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní
<br> osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Kontaktní osoba: Viktória Dziaková Telefon: +420 236003281
+420 236003116
odbor hospodaření s majetkem
Číslo evidenční: HOM-89465/2022
Zveřejněno od: 23.8.2022 do: 7.9.2022
<br>
<br>
Podpis:
<br> Ing.XXX XXX
<br> Ředitel odboru
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem

Načteno

edesky.cz/d/5616073

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz