« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 7. změny integrovaného povolení pro zařízení „Deemulgační stanice Měcholupy“, Ke Kablu 378, 109 05 Praha 10 provozovatele Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402. OCP-89461/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 7. změny integrovaného povolení pro zařízení „Deemulgační stanice Měcholupy“, Ke Kablu 378, 109 05 Praha 10 provozovatele Purum s.r.o., se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402. OCP-89461/2022
l/l
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství
<br> Informace o vydání změny integrovaného povolení
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor ochrany prostředí,jako příslušný úřad podle ustanovení 5 33 a % 19a odst.2 zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci aomezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozděj ších předpisů,zveřejňuje v souladu s ustanovením š 13 odst.9 tohoto zákona informaci o provedení 7.změnv integrovaného povolení při nepodstatné změně
<br> v provozu zařízení:
<br> DEEMULGAČNÍ STANICE DOLNÍ MĚCHOLUPY Ke Kablu 378,109 05 Praha 10
<br> PURUM s.r.o.Národní 961/25,Praha 1,110 00,ICO: 62414402
<br> Rozhodnutí o nepodstatné změně integrovaného povolení (včetně příloh) je knahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP,Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.431),během úředních hodin (tj.Po 12,00 — 17,00 a St 8,00 — 18,00),nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384; 236 004 214) v termínu:
<br> od 23.08.2022 do 22.09.2022 <.>
<br> Rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení je dále zveřejněno
<br> v informačním systému integrované prevence na adrese www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Q&Q/)L? „,061 /
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení integrovaného MangÍráÍ hl m.Prahy povolování a odpadového hospodářství Odbor OChr XXX pr OSÍř edí
<br> v,Mariánské ná Odb chrán rostredl m.2 oro yp 11OQ1Praha1 „„
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 E-mail: postanrahaeu,ID DS: 48ia97h

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz