« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, a další vlny V CVZ ÚP SÚ HMP a o VVURÚ UZR-89428/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, a další vlny V CVZ ÚP SÚ HMP a o VVURÚ UZR-89428/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Příloha a) k č.j.:
1495964/2022
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t el.: Kontaktn í cen t rum: 8 00 100 000,fax : 236 007 157
e-mai l : post a@praha.eu,I D DS: 48i a97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn
Z 2842/00,Z 2846/00,Z 2847/00,Z 2850/00,Z 2880/00,Z 2889/00,Z 2903/00 <,>
Z 2908/00,Z 2909/00,Z 2920/00,Z 2937/00,Z 2939/00,Z 2940/00,Z 2941/00 <,>
<br> Z 2942/00,Z 2945/00,Z 2948/00,Z 2949/00,Z 2964/00,Z 2975/00
vlny V celoměstsky významných změn
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00,Z 2846/00 <,>
Z 2847/00,Z 2850/00,Z 2880/00,Z 2889/00,Z 2903/00,Z 2908/00,Z 2909/00 <,>
Z 2920/00,Z 2937/00,Z 2939/00,Z 2940/00,Z 2941/00,Z 2942/00,Z 2945/00 <,>
Z 2948/00,Z 2949/00,Z 2964/00,Z 2975/00 vlny V celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o
konání veřejného projednání návrhů Změn ÚP <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této
vyhlášky <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne 11.9.2020 <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43
odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v soul...

Načteno

edesky.cz/d/5616067

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz