« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem části komunikace parc. č. 2964/1 k.ú. Nusle dle přílohy TSK-89459/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem části komunikace parc. č. 2964/1 k.ú. Nusle dle přílohy TSK-89459/2022
období:
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
se sídlem Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7
<br> O Z N A M U J E
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br> část komunikace Vlastislavova parc.č.2964/1 k.ú.Nusle za účelem stavebního záboru
pro: lešení - oprava fasády,výměna oken ul.Vlastislavova
lokalita: Praha 4
<br> výměra: 42,4 m²
<br> budoucí nájemce
XXXXX XXXXXXXX
Sídlo: Fráni Šrámka XXX/X,XXX XX Klatovy
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Veletržní
1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,nejpozdě ji do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX,e-mail: lenka.haufova@tsk-praha.cz
První den zveřejnění: 24.08.2022
Poslední den zveřejnění: 08.09.2022
<br> od 15.09.2022 do konce stavby

Načteno

edesky.cz/d/5616057


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz