« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Generála Šišky - tram Poliklinika Modřany PKD-89476/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Generála Šišky - tram Poliklinika Modřany PKD-89476/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGHTHAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |||||||l|l||l||||l|||||||ll||||||||||||||||\llllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJEXSIG Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> Sokolovská 42/217
<br> 190 00 Praha 9
<br> IC: 00005886
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: DP/727/22/100600/JV XXXX XXXXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHlVIP-XXXXXXX/XXXX/OX/Nj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1288435/2022PKD 22.8.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti podané dne 27.5.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie CR,Kraj ské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Generála Sišky
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci z důvodu záboru jízdních pruhů přiléhajících k zastávce tram Poliklinika Modřany v délce 200 m při zprovoznění tram nástupiště po demontáži mobilního kolejového přejezdu vtermínu 28.8.5:00 — 2.9.2022 16:00,v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 19...

Načteno

edesky.cz/d/5616048

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz