« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Modřanská PKD-89475/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Modřanská PKD-89475/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGTSTHAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY llllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJAYN7L
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>
<br> Dělnická 213/12
<br> 170 00 Praha 7
<br> IC: 25672541
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MIHVIP-XXXXXXX/XXXX/OX/Ku Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1422346/2022PKD 22.8.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Novovysočanská,podané dne 05.08.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Modřanská
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Modřanská z důvodu výměny přístřešku zastávky MHD Přístaviště vtermínu od 07.09.2022 do 20.09.2022 vrozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 10.08.2022,č.j.: KRPA-5710-187/ČJ-2022-OOOODŽ,T...

Načteno

edesky.cz/d/5616047

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz