« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská PKD-89473/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohradská PKD-89473/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTHAH HLAVNÍHO MHsTA PRAHY lllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJAXUTJ Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>
<br> Dělnická 213/12
<br> 170 00 Praha 7
<br> IC: 25672541
<br> _
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Ku Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1411931/2022PKD 22.8.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.g 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vinohradská,podané dne 03.08.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu
<br> na pozemních komunikacích a vyhlášky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vinohradská
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Vinohradská,z důvodu demontáže přístřešku na zastávce TRAM MHD Želivského vtermínu od 29.08.2022 do 18.09.2022.Během akce dojde k uzavírce levého jízdního pruhu ul.Vinohradská u zastávky TRAM MHD Želivského ve směru na Vinohradské hřbitovy v délce cca 30,0 m a dále k záboru v prostoru předmětné zastávky,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního zna...

Načteno

edesky.cz/d/5616046

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz